Kategória: Szolgáltatások

Elérhető a Country-by-Country jelentés teljesítésére szolgáló nyomtatvány

Az adóhatóság közzétette a honlapján azt a nyomtatványt, amelyen a Country-by-Country (CbC) jelentést teljesíteniük kell az érintett multinacionális vállalatcsoportoknak (a kapcsolódó előírásokról itt és itt írtunk korábban). Az általános szabályok alapján a nyomtatványt azon magyar adóügyi illetőségű társaságoknak kell elkészíteni és benyújtani a magyar adóhatósághoz, amelyek a kapcsolódó törvényi meghatározás értelmében végső anyavállalatnak minősülnek, vagy a CbC jelentéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése szempontjából végső anyavállalatként kerültek kijelölésre a vállalatcsoport által. Ezekben az esetekben a nyomtatványt első alkalommal a multinacionális vállalatcsoport 2016. január 1-jén vagy azt követően kezdődő pénzügyi évére vonatkozóan kell kitölteni, és az adott pénzügyi év utolsó napját követő...

Bővebben

Megjelent az új transzferár rendelet tervezete

A Nemzetgazdasági Minisztérium az elmúlt napokban közzétette a transzferár nyilvántartási kötelezettséggel kapcsolatos új rendelet tervezetét (a dokumentum tervezetet szeptember 5-ig lehet véleményezni). Az új NGM rendelet a jelenleg hatályos (és többször módosított) 22/2009-es PM rendeletet váltaná fel. A jogszabálytervezet alapján az egyik legfontosabb változás az lenne (ahogyan arra a BEPS csomag alapján számítani lehetett), hogy a jelenlegi szabályok alapján készítendő transzferár nyilvántartást egy jóval összetettebb és sokkal több információt tartalmazó dokumentáció váltaná fel. Emellett a hatályos transzferár dokumentációs előírások több ponton is módosulnának, szigorodnának.  Fő- és helyi dokumentum A transzferár dokumentáció felépítését és tartalmát tekintve a jogszabály tervezet gyakorlatilag...

Bővebben

Ezekkel az országokkal cserél majd információt a NAV

Korábbi hírlevelünkben már megírtuk, hogy az Országgyűlés megszavazta az országonkénti jelentéssel (Country-by-Country reporting) kapcsolatos törvénymódosítást. Ehhez kapcsolódóan még 2017. júniusa során elfogadásra került egy külön törvény az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes hatóságok közötti multilaterális megállapodás kihirdetéséről. A törvény egyrészt tartalmazza a megállapodás angol és magyar nyelvű szövegét. Másrészt a jogszabályban felsorolásra kerülnek azok az országok, melyekkel Magyarország – a már meglévő megállapodások/szerződéses országok mellett – automatikus információcserét kíván folytatni. Ezek az országok a következők: Argentína Ausztrália Bermuda Brazília Chile Costa Rica Curaçao Dél-afrikai Köztársaság Gabon Georgia Guernsey India Indonézia Izland Izrael Japán Jersey Kanada Korea Kínai Népköztársaság Liechtenstein...

Bővebben

Elfogadták a reklámadó törvény módosításait

Több mint fél évvel az Európai Bizottság döntését követően, 2017. május 16-án az Országgyűlés megszavazta a reklámadó törvény módosításait. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, az Európai Bizottság határozatának következményeként a reklámadó törvény egyes rendelkezéseinek módosítása, átdolgozása vált szükségessé. Az eredeti módosító javaslathoz képest az elfogadott törvény két fontosabb módosítást tartalmaz. Egyrészt a reklámadó mértéke végül egységesen 7,5% lesz, szemben a korábbi javaslattal, ami még 9%-ot irányzott elő. Másrészt, az érintett adóalanyok számára megfelelő felkészülési időt biztosítva, a megszavazott módosítások 2017. július 1-jén lépnek csak hatályba (az eredeti javaslat szerint ez az időpont 2017. május 25. lett volna), ezzel összhangban a...

Bővebben

Elfogadásra került az országonkénti jelentést tartalmazó törvényjavaslat

Az Országgyűlés apróbb jogtechnikai módosításokat követően 2017. május 3-án megszavazta az országonkénti jelentéssel (Country-by-Country reporting) kapcsolatos törvénymódosítást. A módosítás a kihirdetést követő 16. napon lép hatályba (cikkünk megírásakor a törvény kihirdetése még nem történt meg). Ahogyan arról korábban beszámoltunk, az országonkénti jelentés szabályainak megfelelően az adatszolgáltatást első alkalommal a 2016. január 1-jén vagy azt követően kezdődő pénzügyi év utolsó napját követő 12 hónapon belül kell teljesítenie az érintett társaságoknak a magyar adóhatóság felé. Az országonkénti jelentéstételi kötelezettséget előíró 2016/881/EU tanácsi irányelvet legkésőbb 2017. június 4-ig kell implementálnia Magyarországnak, amely jelen helyzet szerint...

Bővebben