Kategória: OrienTax Press

Megjelent az ”Art.” kormányrendelet

A Magyar Közlönyben 2017. december 28-án jelent meg az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet), amely a 2018. január 1-jétől hatályos adóigazgatási rendtartásról szóló törvény és adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseit egészíti ki. A Rendeletet a 2018. január 1-jét követően indult és megismételt eljárásokban kell először alkalmazni. A Rendeletben található egyes rendelkezések eddig is megtalálhatóak voltak a különböző jogforrásokban (pl. a régi adózás rendjéről szóló törvényben, illetve több pénzügyminiszteri rendeletben), a jogalkotó csupán ezen különböző jogforrásokban lévő szabályanyagokat gyűjtötte össze egységes szerkezetbe. Fontos kiemelni, hogy a Rendelet által lefedett területek szabályozásában érdemi...

Bővebben

Filmtámogatás 2018

A Magyar Nemzeti Filmalap (MNF) által működtetett letéti számla, amely a gazdálkodók társasági adótörvény szerinti támogatásainak összegyűjtését, és a filmgyártó vállalkozásokhoz történő eljuttatását szolgálja, az elmúlt években folyamatosan emelkedő támogatási keretösszeggel segítette a magyarországi filmgyártás finanszírozását. A december 29-én kihirdetett módosítás szerint idén nem került sor a keretösszeg megemelésére, a kormányrendeletben 2018. évi keretösszegként a tavalyival megegyező összeg, vagyis 33 milliárd forint került megerősítésre. A filmszakma várakozása a letéti számla keretösszegének megemelése volt, hiszen a letéti számla 2016-hoz képest jelentősen, 14 milliárd forintról 33 milliárd forintra megemelt keretösszege mellett is a várakozásoknál lassabb ütemben teljesült a filmtámogatások kifizetése a...

Bővebben

Módosultak a fejlesztési adókedvezmény szabályai

2017. december 13-án kihirdették a fejlesztési adókedvezmény szabályait tartalmazó 165/2014. (VII.17.) Kormányrendelet módosításait. 2018. január 1-től változnak a kedvezmény igénybevételének, a kérelem/bejelentés benyújtásának, a jelenérték kiszámításának szabályai, valamint módosulnak a beruházási korlátozások. A fejlesztési adókedvezmény igénybevétele Az adókedvezmény továbbra is csak változatlan tényállás esetén vehető igénybe. A 2017. december 14-étől hatályos szabályok szerint tényállásváltozásnak minősül, ha az adózó megváltoztatja a bejelentésben/kérelemben megjelölt települést. Nem vehető igénybe adókedvezmény, ha az adózó nem a bejelentésben/kérelemben megjelölt településen helyezi üzembe a támogatott beruházást. Utóbbival kapcsolatban fontos kiemelni, hogy a módosított szabályok értelmében akkor is igénybe vehető az adókedvezmény – azaz nem minősül...

Bővebben

Adóváltozások 2018

A 2018-as adóváltozások többsége rendhagyó módon nem az Országgyűlés őszi, hanem már a tavaszi ülésszakának végén megszületett. Érdemes tehát ezeket a változásokat is újra átnézni, hiszen az utóbbi hónapokban ezekről kevesebb szó esett, viszont 2018. január 1-től szintén hatályba lépnek. A változások közül legfőképp az adózás rendjének teljes újrakodifikálását kell kiemelni, amely bár tartalmában nem sokat változott, struktúrájában sokkal tagoltabb és szerteágazóbb lett. Az egyéb módosítások ennél jóval kisebb horderejűek, azok általánosságban az adózással járó adminisztráció csökkentését, az adókedvezmények körének bővítését és az online típusú adatszolgáltatás körének szélesítését célozzák, utóbbi nem titkoltan a gazdasági folyamatok további fehérítése érdekében. Az...

Bővebben

Szavazott az Országgyűlés – Elfogadták a 2018-as adócsomag második részét is

Az Országgyűlés 2017. november 14-én elfogadta a 2018. évre vonatkozó adótörvény-változások újabb elemeit, az eredeti törvényjavaslathoz képest minimális módosításokkal. Az őszi adócsomag-javaslatról és az új adózás rendjéről szóló törvényjavaslatról korábbi cikkeinkben már beszámoltunk, az alábbiakban a módosulásokat foglaltuk össze röviden.  SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2018. január 1-jétől az adózás rendjének újrakodifikálásával összefüggő változásnak köszönhetően az adóhatóság köteles lesz visszafizetni azon eljárásokban megfizetett eljárási díjakat / illetékeket – illetve az ügyintézési határidő kétszeresének túllépése esetén a megfizetett eljárási díj / illeték kétszeresét –, amelyekben a rá irányadó ügyintézési határidőt az adózónak vagy az eljárás egyéb résztvevőjének fel nem róható okból túllépi. A módosítás...

Bővebben