TAO támogatás

Minden Magyarországon társasági adót fizető vállalkozás élhet azzal a lehetőséggel, hogy fizetendő társasági adójának egy részét akár közvetlenül (támogatás útján), akár az adóhivatalon keresztül (rendelkezés útján) valamely arra jogosult filmalkotásnak, előadó-művészeti szervezetnek vagy látvány-csapatsportban (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong és röplabda) érdekelt sportszervezetnek fizeti meg / ajánlja fel.

 1. Közvetlenül nyújtott támogatás (régi rendszer)

Ebben az esetben a vállalkozások az adózási kedvezményt az általuk kiválasztott kedvezményezett szervezet közvetlen támogatása alapján vehetik igénybe. 

Filmalkotások támogatása esetén közvetlenül a filmprodukciók vagy a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. (letéti számla), előadó-művészeti szervezetek esetén főként színházak, míg a látvány-csapatsport támogatása esetében a kiemelt csapatsportágak szövetségei, egyesületei, utánpótlás-nevelő alapítványai és a Magyar Olimpiai Bizottság fogadhatnak be támogatást, a Tao. tv-ben törvényben meghatározott mértékig.

A támogatási folyamat az alábbi főbb lépésekből áll:

 • Az első lépés olyan kedvezményezett szervezet azonosítása, amely megfelel a Tao. tv-ben meghatározott feltételeknek, és képes is a vállalkozás által nyújtani szándékozott támogatási összeg befogadására.
 • A társaság az általa kiválasztott kedvezményezett szervezettel támogatási szerződést köt.
 • A támogatási szerződés megkötését követően a támogatás és az elérhető adókedvezmény összegéről a törvényben meghatározott szervezet, szakmai hatóság támogatási igazolást állít ki, amely az adókedvezmény igénybevételének feltétele.
 • Az igazolás birtokában a vállalkozás elutalja a támogatott szervezet részére a támogatás összegét, amely a társasági adóban elszámolható költségnek minősül. (Előadó-művészeti szervezetek támogatásánál a sorrend megfordul, az igazolás kiállítására csak a támogatás és a kiegészítő támogatás elutalása után kerülhet sor.)
 • A támogatás „költsége” a kiegészítő támogatás, amely a támogatásra eső társasági adó 75%-a, és amelyet szintén a törvényben meghatározott szervezetek részére és törvényben megszabott határidőben kell a támogatónak megfizetnie, az adókedvezmény érvényesítésének feltételeként. A kiegészítő támogatás nem minősül a vállalkozás érdekében felmerült költségnek.
 • A támogatási szerződés és igazolás birtokában, a támogatási összeg és a kiegészítő támogatás pénzügyi teljesítését követően kerülhet sor az adóévre vonatkozóan a társasági adókedvezmény igénybevételére.    

A támogatók az adóelőnyt egyrészt a támogatási összeg társasági adóalapban történő elszámolhatóságán keresztül, másrészt a fizetendő adóból levonva, adókedvezményként érvényesíthetik, a számított társasági adó 70%-át meg nem haladó mértékben. A kedvezményezett célok támogatásával így 9%-os nominális hozam érhető el (100 egység támogatásért cserébe összesen 109 egység adózási szempontból érvényesíthető kedvezmény, amely az elszámolható 100 egységnyi költségre jutó 9 egységnyi adóból, és emellett a fizetendő adóból levonható 100 egység adókedvezményből áll össze). Ez a hozam megegyezik a társasági adókulccsal. A nominális hozamot természetesen csökkenti a kiegészítő támogatás összege (6,75 egység), így a tényleges hozam 2,25%.

A támogatás juttatásának adóévében nem érvényesített adókedvezményt a következő 8 adóévre tovább lehet vinni.

Lényeges szempontok, amelyet a támogatás átutalása előtt javasolt mérlegelni / észben tartani:

 • Amennyiben a társaság nem lesz nyereséges és nem lesz adófizetési kötelezettsége, nem lesz módja az adókedvezményt az adott évtől igénybe venni.
 • Köztartozással rendelkező adózók elvesztik a jogosultságukat az adókedvezmény igénybe vételére, ezért az utalás előtt fontos meggyőződni róla, hogy nincs elmaradt adótartozása a vállalkozásnak.
 • Ha a kiegészítő támogatást  a vállalkozás elmulasztja határidőben megfizetni, de mulasztását legfeljebb az érintett adóévre vonatkozó bevallás esedékességéig pótolja, csökkentett összegben veheti csak igénybe az adókedvezményt, e „póthatáridő” elmulasztása esetén azonban a teljes adókedvezményre is elvesztheti a jogosultságát.
 • Fontos, hogy sportszervezetek támogatása esetén az adóhatósági bejelentés is határidőhöz kötött, amelynek elmulasztása szintén bírsággal sújtható.
 • Támogatási igazolás nélkül (akár utólag pótolva is) az adókedvezmény nem feltétlen vehető igénybe.
 1. Adófelajánlás (új rendszer)

Az adókedvezménnyel járó rendszer mellett működő alternatív támogatási forma az adófelajánlási rendszer, amely adójóváíráson keresztül ösztönzi a támogatókat. A vállalkozások fizetendő társasági adójuk legfeljebb 80%-ával támogathatják a kedvezményezett célokat. Ebben az esetben a társaságok megfizetik a társasági adójuk teljes összegét az adóhatóságnak, a felajánlott adó, adóelőleg összegét pedig az adóhatóság utalja el a kedvezményezettnek, míg a felajánló társaság adójóváírás formájában adózási kedvezményt élvez, amelynek maximális mértéke a felajánlott adó 7,5%-a. Film- és előadó-művészeti szervezet részére történő adófelajánlás esetén nem kell kiegészítő támogatást nyújtania a támogatónak, a sportszervezetek részére felajánlott összeg 12,5%-a ugyanakkor kiegészítő támogatásnak minősül, amely után adójóváírás nem érvényesíthető.

A felajánlás (rendelkező nyilatkozat) érvényes megtételének feltétele a törvényben meghatározott szervezett által kiállított igazolás rendelkezésre állása (kivétel a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. letéti számlájának támogatása, ebben az esetben szerződéskötés és igazolás nélkül érvényesen megtehető a felajánlás).

A támogatók a fentiekben felsorolt támogatási formák bármelyikét választhatják, azonban egy adóévben csak egyféle jogcímen vehetnek igénybe adózási kedvezményt a támogatások kapcsán (tehát vagy adókedvezményt, vagy adójóváírást érvényesíthetnek).

Szolgáltatásaink

 • A támogatásra fordítható maximális összeg és az elérhető hozam meghatározása a tervszámok alapján
 • A támogatható filmprodukciók, előadó-művészeti szervezetek, sportszervezetek felkutatása
 • A támogatási összeg adózási és nemzetközi számviteli szempontból történő elszámolhatóságával kapcsolatos tanácsadás
 • A támogatás nyújtásának folyamatával, az adókedvezmény, adójóváírás érvényesítésének feltételeivel kapcsolatos tanácsadás
 • Megfelelő szerződéses struktúra kialakítása a támogatás nyújtására, a szerződéstervezetek előzetes véleményezése
 • Kapcsolattartás a támogatott szervezetekkel, a támogatási folyamat dokumentációjával (támogatási szerződés megkötésével, támogatási igazolás/igazolás beszerzésével, rendelkező nyilatkozat, bejelentés kitöltésével, stb.) kapcsolatos segítségnyújtás
kapcsolatfelvétel
lépjen velünk kapcsolatba!