A honlapot az OrienTax Zrt. (továbbiakban: OrienTax) – székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 43.; cégjegyzékszám: 01-10-047595 – üzemelteti. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében a cég adatkezelőnek minősül a honlapon keresztül gyűjtött azonosítható személyes adatok tekintetében.

Személyes adatok felhasználása, kezelése

Az elektronikus (e-mailben küldött) hírlevelekre történő feliratkozással Ön hozzájárul ahhoz, hogy az OrienTax az Ön által ehhez megadott e-mail címét, nevét, cégnevét és telefonszámát nyilvántartsa, kezelje, hírlevelet küldjön Önnek, valamint kapcsolatba léphessen Önnel a megadott elérhetőségén. A hírlevélben – annak típusától függően – heti/kétheti/havi rendszerességgel kap tájékoztatást az új adóhírekről.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH- 104582/2016

Ön a hatályos jogszabályoknak megfelelő nyilatkozatával, a nyilatkozat visszavonásáig kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatait az OrienTax hírlevél küldése céljából hozzájárulása visszavonásáig nyilvántartsák és kezeljék.

Az Ön által megadott adatokat az adatkezelő titokként kezeli, azt kizárólag jelen szabályzatban meghatározott célból használja fel, illetéktelen harmadik személyeknek nem adja ki, nyilvánosságra nem hozza.

Az adatkezelés során az OrienTax minden olyan szükséges intézkedést megtesz, amely alapján az Ön adatait megvédi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából eredő hozzáférhetetlenné válás ellen.

Személyes adatai kezeléséről bármikor jogosult tájékoztatást kérni az info@orientax.hu címen, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását, valamint megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozási jog. Jogai megsértése esetén bírósághoz valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A Honlapon előforduló esetleges elírásokért, tartalmi hibákért és hiányosságokért az OrienTax semmiféle felelősséget nem vállal, és az ebből adódó bárminemű kártérítési, szavatossági igény érvényesítésének lehetőségét kizárja.

A tájékoztatóban nem szabályozott kérdések tekintetében Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok irányadóak, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire.

Leiratkozás

Hozzájárulását bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonhatja elektronikus úton az info@orientax.hu címre küldött e-mailben, és kezdeményezheti az OrienTax által nyilvántartott fenti adatainak törlését.

A hozzájárulás megadása a fenti tájékoztatás figyelembevételével önkéntes.