A honlapot az OrienTax Zrt. (továbbiakban: OrienTax) – székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 43.; cégjegyzékszám: 01-10-047595 – üzemelteti. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében a cég adatkezelőnek minősül a honlapon keresztül gyűjtött azonosítható személyes adatok tekintetében.

Személyes adatok felhasználása, kezelése

Az elektronikus (e-mailben küldött) hírlevelekre történő feliratkozással Ön hozzájárul ahhoz, hogy az OrienTax az Ön által ehhez megadott e-mail címét, nevét, cégnevét és telefonszámát nyilvántartsa, kezelje, hírlevelet küldjön Önnek, valamint kapcsolatba léphessen Önnel a megadott elérhetőségén. A hírlevélben – annak típusától függően – heti/kétheti/havi rendszerességgel kap tájékoztatást az új adóhírekről.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH- 104582/2016

Ön a hatályos jogszabályoknak megfelelő nyilatkozatával, a nyilatkozat visszavonásáig kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatait az OrienTax hírlevél küldése céljából hozzájárulása visszavonásáig nyilvántartsák és kezeljék.

Az Ön által megadott adatokat az adatkezelő titokként kezeli, azt kizárólag jelen szabályzatban meghatározott célból használja fel, illetéktelen harmadik személyeknek nem adja ki, nyilvánosságra nem hozza.

Az adatkezelés során az OrienTax minden olyan szükséges intézkedést megtesz, amely alapján az Ön adatait megvédi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából eredő hozzáférhetetlenné válás ellen.

Személyes adatai kezeléséről bármikor jogosult tájékoztatást kérni az info@orientax.hu címen, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását, valamint megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozási jog. Jogai megsértése esetén bírósághoz valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A Honlapon előforduló esetleges elírásokért, tartalmi hibákért és hiányosságokért az OrienTax semmiféle felelősséget nem vállal, és az ebből adódó bárminemű kártérítési, szavatossági igény érvényesítésének lehetőségét kizárja.

A tájékoztatóban nem szabályozott kérdések tekintetében Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok irányadóak, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire.

Leiratkozás

Hozzájárulását bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonhatja elektronikus úton az info@orientax.hu címre küldött e-mailben, és kezdeményezheti az OrienTax által nyilvántartott fenti adatainak törlését.

A hozzájárulás megadása a fenti tájékoztatás figyelembevételével önkéntes.             

Cookie Policy

Az OrienTax Zrt. analitikai célokra adatot gyűjt az orientax.hu látogatóiról, a látogatásuk időtartalmáról, tevékenységükről és az oldal egyéb felhasználásáról. Ezek az adatok anonimizált, illetve aggregát adatok, azaz azokból nem vagy csak jelentős nehézséggel lehet egy-egy egyedi számítógépet beazonosítani, ugyanakkor sor kerülhet IP címek kezelésére is, valamint arra, hogy az Ön számítógépén cookie-k (sütik) kerüljenek tárolásra. A cookie-k olyan fájlok, amelyek azonosítani tudják az Ön számítógépét, és tárolják a vonatkozó technikai adatokat, mint például az átkattintások és egyéb navigációs adatok. Tekintettel arra, hogy az IP címek személyes adatnak tekinthetőek, illetve arra, hogy az Ön számítógépén cookie-k kerülhetnek tárolásra, ezért az analitikai célú adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk: az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. Amennyiben nem kíván az ilyen célú adatkezeléshez hozzájárulni, akkor kérjük, hogy ne használja az orientax.hu oldalt. Amennyiben cookie-k a számítógépén való elhelyezését nem kívánja, azokat az oldalhoz való hozzáférést megelőzően a böngészője beállítások menüjében letilthatja. A cookie-król és letiltásokról további információ a következő címen érhető el: www.allaboutcookies.org. Az analitikai adatkezelés célja, hogy pontos visszajelzést kapjunk az orientax.hu oldal látogatottságáról (statisztikai cél). Az OrienTax Zrt. az analitikai jellegű adatokat folyamatosan elérhetővé teszi a bejegyzések szerzői számára. Az OrienTax Zrt. jelen oldallal kapcsolatban kizárólag összesített, személyes információt nem tartalmazó adatot szolgáltat (pl. az oldalon található linkekre való kattintások számával vagy az oldal látogatóinak országával összefüggésben). Az analitikai adatokat az OrienTax Zrt. munkatársai, ismerhetik meg. Az adatokkezelője ennek megfelelően az OrienTax Zrt. Az OrienTax Zrt. adatfeldolgozást végez annyiban, hogy az orientax.hu oldal technikai jellegű fejlesztését és karbantartását végzi. Az analitikai célú adatkezelés során az Ön számítógépének IP címe csak annyi ideig kerül feldolgozásra, amíg abból az aggregát információk elő nem állnak. Ennek megtörténte után az IP címe törlésre kerül.

Ön bármikor kérhet tájékoztatást az adatainak kezeléséről, és hozzáférhet ezekhez. Ön kérheti adatainak helyesbítését, törlését, korlátozását, valamint tiltakozhat adatainak kezelése ellen. Ön meghatározott feltételek esetén jogosult arra is, hogy adatait megkapja és ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatóság joga). Amennyiben nem ért egyet a válaszunkkal vagy intézkedésünkkel, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH, székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; tel.: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; web: www.naih.hu; email: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. Ön a pert választása szerint a Fővárosi Törvényszék vagy lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt indíthatja meg.

Az adatkezelés jogi hátterét az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR) képezi, amely egységes adatvédelmi szabályozást vezetett be az Európai Unió minden tagállamában.

Amennyiben Ön úgy dönt, hogy e-mailben kíván értesítést kapni az orientax.hu oldalon bejegyzésre kerülő hírekről és újdonságokról, akkor e-mail címével feliratkozhat ilyen értesítésre. Az adatkezelés célja, hogy Ön e-mailben értesítést kapjon a blogon publikált új tartalmakról. Az adatkezelés önkéntes, azaz Ön dönt arról, hogy igénybe veszi-e ezt a szolgáltatást, ennek megfelelően az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. A személyes adatok kezelője az OrienTax Zrt. Ön e-mail címe megadásával hozzájárul ahhoz is, hogy megkereshessük marketing vagy kapcsolatfelvétel céljából is, így különösen, hogy a hírlevelet küldjünk Önnek. Az Ön e-mail címét harmadik félnek nem adjuk át. Az e-mail címeket az OrienTax Zrt. munkatársai, valamint a velünk együttműködő ügyvédek ismerhetik meg. E-mail címét addig kezeljük, amíg Ön hozzájárulását vissza nem vonja, amelyet Ön bármikor megtehet az értesítésekben foglalt módokon vagy úgy, hogy kapcsolatba lép velünk. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét.