Tanszferár-nyilvántartás

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a NAV kiemelten ellenőrzi a kapcsolt vállalkozások közötti költségek, ráfordítások elszámolását, a vállalkozások transzferár képzési gyakorlatát. Az adóhatóság ráadásul már nem csak formai alapon vizsgálja a transzferár-dokumentációkat, hanem mélyreható tartalmi ellenőrzést is végez az adózók által megvalósított kapcsolt ügyletek tekintetében.

Ezen felül mind az OECD, mind az Európai Unió kiemelt figyelmet szentel a kapcsolt (multinacionális) vállalatok adózásának, illetve transzferárazásának. Ennek eredményeként az OECD közzétette végleges javaslatait a Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) koncepció kezelése érdekében indított adóreform-programjának. Ez a program több ponton is foglalkozik a transzferár témájával, a transzferár-dokumentációval és az országonkénti jelentéssel kapcsolatos iránymutatásokkal. Ezek a lépések is arra mutatnak tehát, hogy a transzferár szabályoknak való megfelelés (ezen belül is a szokásos piaci ár alkalmazásának) ellenőrzése továbbra is hangsúlyos szerepet fog kapni az adóhatósági vizsgálatok során.

A nemzetközi irányelvekhez történő igazodást, valamint az ellenőrzési tapasztalatok „felhasználását” jól mutatja az is, hogy a hazai transzferár-szabályozás alapját jelentő pénzügyminiszteri rendelet többször módosult hatályba lépése óta, valamint a társasági adó törvény kapcsolódó rendelkezései is módosításra kerültek. Ennek következtében a nyilvántartás-készítési kötelezettség meghatározása, vagy a kapcsoltsági viszony megállapítása is komoly buktatókat rejthet egy, a témában kevésbé jártas adózó számára.

A kapcsolódó adóhatósági szankciók pedig igen jelentősek lehetnek (ami akár a pozitív adózói besorolás elvesztéséhez is vezethet). A transzferár dokumentáció hiánya esetén ugyanis a NAV akár 2 millió forint mulasztási bírságot is kiszabhat nyilvántartásonként és évenként (ismételt jogsértés esetén 4 millió forintig, további jogsértés esetén az első esetben kiszabott mulasztási bírság mértékének négyszereséig terjedhet a mulasztási bírság). Emellett tartalmi megállapítás esetén az adóhiány 50%-ának megfelelő adóbírság és a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi pótlék szabható ki.

Szolgáltatásaink:

  • A kapcsoltsági viszony vizsgálata, a dokumentáció-készítési kötelezettségek feltérképezése
  • Transzferár stratégiával, politikával és (akár nemzetközi) cégstruktúrákkal kapcsolatos transzferár tanácsadás, transzferár tervezés
  • Transzferárazással kapcsolatos kockázatok felmérése, egyedi ügyletekkel (pl. nagyobb értékű apport, vállalatközi hitelezés, ingyenes ügylet) kapcsolatos tanácsadás
  • Adatbázis-kutatás elvégzése az adóhatóság által is alkalmazott adatbázisok használatával
  • Jogszabályváltozásokkal, a BEPS csomaggal, illetve az ATA direktívával összefüggésben végzett tanácsadás
  • Kapcsolt ügyletekre vonatkozó szerződések felülvizsgálata
  • Szokásos piaci ár megállapítására irányuló (APA) kérelem elkészítése, képviselet ellátása a NAV előtt, előzetes egyeztetés az adóhatóság képviselőivel
  • Teljes körű transzferár-dokumentációk elkészítése, felülvizsgálata
  • Központilag készített transzferár nyilvántartások/riportok lokalizálása, a hazai jogszabályok szempontjából történő felülvizsgálata

Transzferár területen végzett adóhatósági ellenőrzések, beadandó fellebbezések és vitás kérdések esetén szakmai támogatás nyújtása, képviselet az adóhatóság előtt.

kapcsolatfelvétel
lépjen velünk kapcsolatba!