Személyi jövedelemadó

Magyar magánszemélyek külföldön

Napjainkban a külföldi munkavállalással, tanulással, külföldi befektetésekkel egyre gyakoribbá válik belföldi magánszemélyek országhatáron átnyúló jövedelemszerzése (osztalék, kamat, árfolyamnyereség, ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem, ingatlan bérbeadásból származó jövedelem, hogy csak néhány jellemző területet említsünk). Ezekben az esetekben kérdésként merülhet fel: Hol kell bevallani és megfizetni az adót? Mire célszerű ügyelnie a magánszemélynek az adózással kapcsolatban? Vissza lehet-e igényelni a külföldön levont adót? Hol kell társadalombiztosítási járulékokat fizetni? Ezen kérdésekre adott válaszok számos, – jogszabályokban és nemzetközi egyezményekben – rögzített körülménytől (a jövedelmet szerző adóügyi illetősége, a jövedelem származási helye,  a tevékenység jellege stb.) függnek.

Szolgáltatásaink

 • A kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények értelmezése, és a jövedelem adóztatási helyének meghatározása;
 • A külföldről származó jövedelem, és a magyarországi adókötelezettség kiszámítása;
 • A külföldről származó jövedelem magyarországi bevallásában való segítségnyújtás;
 • A kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény szerinti mértéket meghaladóan túlvont külföldi forrásadó visszaigénylésével kapcsolatos segítségnyújtás.

Külföldi magánszemélyek belföldön

A globalizáció és a nemzetközi kapcsolatok kiszélesedése következtében folyamatosan növekszik a rövid távú munkavégzés céljából Magyarországra érkező külföldi állampolgárok száma. Ezen magánszemélyekkel kapcsolatos adózási és társadalombiztosítási kérdések tisztázása kulcsfontosságú nemcsak a munkavállaló, hanem mind a kiküldő, mind pedig a befogadó munkáltató szempontjából is.

Szolgáltatásaink

 • A kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények alapján az adójogi illetőség megállapítása, illetve a munkavállaló gazdasági munkáltatójának meghatározása;
 • Külföldi munkavállalóknak nyújtott juttatások adó- és járulékvonzatainak meghatározása;
 • Negyedéves személyi jövedelemadó előleg kalkuláció elkészítése;
 • Éves személyi jövedelemadó bevallás elkészítése;
 • Társadalombiztosítási jogállás, biztosítási kötelezettség megállapítása.

Munkavállalói ösztönző rendszerek

A hatékony munkavállalói ösztönző rendszer kialakítása és működtetése egyre nagyobb fontossággal bír a munkavállalók megtartása érdekében, különösen azon munkavállalók, vezető beosztású szakemberek esetében, akiknek esetleges pótlása jelentős nehézséget okoz a tulajdonosoknak.

Az ösztönző rendszer a gazdaságosságra vonatkozó elvárásnak akkor tud megfelelni, ha kialakításakor a költséghatékonyság mellett az adózási szempontok is figyelembe vételre kerülnek.

Szolgáltatásaink

 • Különböző vezetői, illetve munkavállalói javadalmazási programok (MRP, dolgozói részvényprogramok, egyéb tulajdonosi részesedési programok) megtervezése, azok adózási következményeinek vizsgálata, hatóságokkal történő megerősíttetése és implementálása.
 • Cafeteria rendszer keretében nyújtott juttatások adózásával kapcsolatos tanácsadás, az adó- és járulékhatások optimalizálása;
 • Meglévő cafeteria rendszerek átvilágítása, illetve bevezetésre kerülő cafeteria rendszer véleményezése;

Részesedés elidegenítése, generációváltás, örökléstervezés

A magyar tulajdonban lévő vállalkozások esetében is eljön az idő, amikor az alapító (többségi) tulajdonosnak gondoskodnia kell a cég jövőjéről, annak továbbviteléről. Bár az utódlás kérdése nem elsősorban adó által meghatározott döntés, mégsem elhanyagolható, hogy mekkora közterheket kell leróni a stafétabot – jelentsen ez tulajdonrész elidegenítést és/vagy más személyek menedzsmentbe való bevonását –  átadása kapcsán.

Szolgáltatásaink

 • Adóhatékony megvalósítási lehetőségek felvázolása a tulajdonos által megadott szempontoknak megfelelően;
 • Aktív részvétel a kiválasztott megoldás implementálásában, beleértve a megvalósításhoz szükséges tranzakciók részleteinek kidolgozását és a szerződések tervezetének véleményezését az optimális adó- és illetékvonzatok elérése érdekében;
 • Közreműködés bizalmi vagyonkezelési struktúrák létrehozásában;
 • A várt adó- és illetékvonzatok Nemzetgazdasági Minisztérium általi megerősítése érdekében feltételes adómegállapítási kérelem készítése a kiválasztott forgatókönyvre szabva;

Munkánkat a tulajdonossal és jogi tanácsadójával szoros együttműködésben végezzük.

kapcsolatfelvétel

lépjen velünk kapcsolatba!