Több mint fél évvel az Európai Bizottság döntését követően, 2017. május 16-án az Országgyűlés megszavazta a reklámadó törvény módosításait.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, az Európai Bizottság határozatának következményeként a reklámadó törvény egyes rendelkezéseinek módosítása, átdolgozása vált szükségessé. Az eredeti módosító javaslathoz képest az elfogadott törvény két fontosabb módosítást tartalmaz.

Egyrészt a reklámadó mértéke végül egységesen 7,5% lesz, szemben a korábbi javaslattal, ami még 9%-ot irányzott elő. Másrészt, az érintett adóalanyok számára megfelelő felkészülési időt biztosítva, a megszavazott módosítások 2017. július 1-jén lépnek csak hatályba (az eredeti javaslat szerint ez az időpont 2017. május 25. lett volna), ezzel összhangban a reklámadó 2017. június 30-ig pedig 0% lesz. A hatálybalépés alól egyetlen kivétel van, az adóelőleg számítására vonatkozó átmeneti szabályok a törvénymódosítás kihirdetését követő napon lépnek hatályba.

Az egyéb módosítások az eredeti javaslatnak megfelelően kerültek elfogadásra. Összességében tehát a reklámadó törvény a következők szerint módosul:

  • A reklám-közzétevő által a 2017. június 30-ig lezárult adóévekre (tehát 2014-re, 2015-re és 2016-ra) bevallott és megfizetett adó túlfizetésnek minősül (az elfogadott módosítások továbbra is csak a reklám-közzétevőkre vonatkoznak, azaz a reklám-megrendelők korábbi évek szerinti adókötelezettsége nem kerül eltörlésre). A visszatérítés módjáról és feltételeiről az adóhivatal értesíti az érintett vállalkozásokat.
  • Az adóalap 100 millió forintot meg nem haladó része után a reklámadó 0% (ez csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül), a 100 millió forintot meghaladó rész után 7,5% reklámadót kell fizetni.
  • A saját célú reklám (azaz a reklám-közzétevő saját reklám-felületén saját termékére, árujára, szolgáltatására, tevékenységére, nevére megjelenésére vonatkozó reklám) adókötelezettsége megszűnik.