Adóhatósági ügyek

Az adóbevételek biztosítása érdekében az adóhatóság egyre szigorúbban jár el ellenőrzései során, és a komplex, gyakran nehezen vagy többféleképpen is értelmezhető jogszabályok, illetve a bonyolult és aprólékos adminisztrációs kötelezettségek miatt gyakran előfordul, hogy az adózó hiába törekszik a jogkövető magatartásra, az adóhatóság nem tartja megfelelőnek eljárását. 

Az adóellenőrzési eljárás során fontos, hogy az adózó időben megtegye a szükséges lépéseket, illetve megfelelő kommunikációt és stratégiát alkalmazzon az ellenőrzés során vagy egy esetleges jogvitában már a kezdetektől. A jogvita során a megfelelő adójogi érvrendszer kidolgozása kritikus fontosságú, amelyhez megfelelő, speciális szakmai tudás és tapasztalat szükséges. Szakember segítségének igénybevétele az adóellenőrzési eljárás során az ellenőrzés és az eljárás gyorsabb lezárását és az esetleges jogkövetkezmények jelentős csökkenését eredményezheti.

Szolgáltatásaink

  • Az adóhatósággal folytatott jogvita esélyeinek, következményeinek, költségeinek megállapítása
  • Adójogi érvrendszer és a jogvita során alkalmazandó stratégia kidolgozása
  • Az adóhatósághoz benyújtandó beadványok elkészítése (nyilatkozatok, észrevétel jegyzőkönyvre, állásfoglalás-kérés, fellebbezés stb.)
  • Képviselet az adóhatóság előtt

kapcsolatfelvétel

lépjen velünk kapcsolatba!