Kategória: Adótörvény változások

Megjelent az ”Art.” kormányrendelet

A Magyar Közlönyben 2017. december 28-án jelent meg az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet), amely a 2018. január 1-jétől hatályos adóigazgatási rendtartásról szóló törvény és adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseit egészíti ki. A Rendeletet a 2018. január 1-jét követően indult és megismételt eljárásokban kell először alkalmazni. A Rendeletben található egyes rendelkezések eddig is megtalálhatóak voltak a különböző jogforrásokban (pl. a régi adózás rendjéről szóló törvényben, illetve több pénzügyminiszteri rendeletben), a jogalkotó csupán ezen különböző jogforrásokban lévő szabályanyagokat gyűjtötte össze egységes szerkezetbe. Fontos kiemelni, hogy a Rendelet által lefedett területek szabályozásában érdemi...

Bővebben

Adóváltozások 2018

A 2018-as adóváltozások többsége rendhagyó módon nem az Országgyűlés őszi, hanem már a tavaszi ülésszakának végén megszületett. Érdemes tehát ezeket a változásokat is újra átnézni, hiszen az utóbbi hónapokban ezekről kevesebb szó esett, viszont 2018. január 1-től szintén hatályba lépnek. A változások közül legfőképp az adózás rendjének teljes újrakodifikálását kell kiemelni, amely bár tartalmában nem sokat változott, struktúrájában sokkal tagoltabb és szerteágazóbb lett. Az egyéb módosítások ennél jóval kisebb horderejűek, azok általánosságban az adózással járó adminisztráció csökkentését, az adókedvezmények körének bővítését és az online típusú adatszolgáltatás körének szélesítését célozzák, utóbbi nem titkoltan a gazdasági folyamatok további fehérítése érdekében. Az...

Bővebben

Szavazott az Országgyűlés – Elfogadták a 2018-as adócsomag második részét is

Az Országgyűlés 2017. november 14-én elfogadta a 2018. évre vonatkozó adótörvény-változások újabb elemeit, az eredeti törvényjavaslathoz képest minimális módosításokkal. Az őszi adócsomag-javaslatról és az új adózás rendjéről szóló törvényjavaslatról korábbi cikkeinkben már beszámoltunk, az alábbiakban a módosulásokat foglaltuk össze röviden.  SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2018. január 1-jétől az adózás rendjének újrakodifikálásával összefüggő változásnak köszönhetően az adóhatóság köteles lesz visszafizetni azon eljárásokban megfizetett eljárási díjakat / illetékeket – illetve az ügyintézési határidő kétszeresének túllépése esetén a megfizetett eljárási díj / illeték kétszeresét –, amelyekben a rá irányadó ügyintézési határidőt az adózónak vagy az eljárás egyéb résztvevőjének fel nem róható okból túllépi. A módosítás...

Bővebben

Adókedvezmény a start-up vállalkozásokba befektető cégeknek

2017. december 9-én lép hatályba az a kormányrendelet, amely a start-up vállalkozásokba befektető cégek adókedvezményeinek részletszabályait tartalmazza. A rendelet alapján a start-up-nak és a start-up-ba befektető vállalkozásoknak is nyilvántartásba kell vetetnie magát a nyilvántartás vezetésére kijelölt Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál (SZTNH). A jogszabály megalkotása igencsak időszerű volt, ugyanis ez az adókedvezmény-típus a társasági adótörvényben már 2017. január 1-je óta hatályos. A részletszabályokról ez idáig csak egy tervezet jelent meg. A 2017. november 9-ei Magyar Közlönyben kihirdetett jogszabály nem tartalmaz jelentős újításokat, a jogalkotó alapvetően a jogszabály szerkezetét módosította, illetve apróbb „finomhangolások” és pontosítások történtek a szövegezésben. A nyilvántartásba vétel...

Bővebben