Reklámadó

2014-ben lépett hatályba a reklámadóról szóló törvény, amely azóta ugyanakkor számos jelentős változáson ment már keresztül.

A reklámadóról szóló törvény meglehetősen széles körben határozza meg az adóköteles tevékenységek körét, és sok vállalkozás nincs tudatában, hogy adókötelezettség alá eshet a tevékenysége. A reklámadó tekintetében adóköteles tevékenységnek minősül a reklám közzétételének számos formája, illetve adott feltételek teljesülése esetén a reklám megrendelése.

A szabályozás bonyolultságát az adja, hogy eltérő rendelkezések irányadóak az adókötelezettség keletkezésére, bevallására, az adó alapjára és mértékére a reklám közzététele és megrendelése esetében.

A reklámadóval kapcsolatban többek között az alábbi kockázatok, értelmezési kérdések merülhetnek fel:

  • A reklámadóval kapcsolatos összetett szabályozás jelentős adminisztrációs terhet ró az érintett társaságokra (nyilatkozatok kiállítása, illetve beszerzése; megfelelő részletezettségű dokumentáció készítése).
  • Dilemmát jelent a gyakorlatban annak eldöntése, hogy egyes esetekben hol húzódik a határvonal az azonosítási célt szolgáló (adómentes), valamint a népszerűsítő jellegű (adóköteles) megjelenítés között.
  • A 2017. január 1-jétől hatályba lépő új szabályok jelentős összegű mulasztási bírság kiszabását is lehetővé teszik a bejelentési kötelezettségüket, illetve nyilatkozattételi kötelezettségüket elmulasztó adóalanyok esetében.

Szolgáltatásaink

  • Szponzorációs, marketing és egyéb reklámszerződések átnézése, felülvizsgálata, illetve a kapcsolódó tranzakciók, reklámtevékenységek áttekintése reklámadó szempontból.
  • Reklámok megrendelésével kapcsolatos gyakorlat áttekintése, felülvizsgálata.
  • Jogszabály értelmezés a törvényi bizonytalanságokból adódó nyitott kérdések tekintetében.
  • Állásfoglalások elkészítése és leegyeztetése a Nemzetgazdasági Minisztérium és/vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal képviselőivel.
  • A reklámadó kötelezettség teljesítésével kapcsolatos folyamatok áttekintése, kapcsolódó tanácsadás.
kapcsolatfelvétel
lépjen velünk kapcsolatba!