Kategória: Egyéb

Megjelent az ”Art.” kormányrendelet

A Magyar Közlönyben 2017. december 28-án jelent meg az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet), amely a 2018. január 1-jétől hatályos adóigazgatási rendtartásról szóló törvény és adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseit egészíti ki. A Rendeletet a 2018. január 1-jét követően indult és megismételt eljárásokban kell először alkalmazni. A Rendeletben található egyes rendelkezések eddig is megtalálhatóak voltak a különböző jogforrásokban (pl. a régi adózás rendjéről szóló törvényben, illetve több pénzügyminiszteri rendeletben), a jogalkotó csupán ezen különböző jogforrásokban lévő szabályanyagokat gyűjtötte össze egységes szerkezetbe. Fontos kiemelni, hogy a Rendelet által lefedett területek szabályozásában érdemi...

Bővebben

Jogellenes a határidőn túl kiszabott adóbírság

A Kúria nemrég tette közzé ítéletét, amelyben kimondta, hogy az adóhatósági határozat meghozatalára nyitva álló határidőn túl adóbírság kiszabásának nincs helye. A határidő leteltét követően kiszabott szankció sérti a tisztességes eljáráshoz való alkotmányos jogot. Az ítélet alapjául szolgáló ügyben az adóhatóság az adózó részére 2014. október 17-én kézbesítette a bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzés jegyzőkönyvét. Tekintettel arra, hogy az adóhatóságnak az utólag megállapított adókülönbözetről az elsőfokú határozatot a jegyzőkönyv kézbesítésétől számított 60 napon belül kell meghoznia, az adózó részére a határozatnak legkésőbb 2014. december 16-ig meg kellett volna érkeznie. Ennek ellenére az adóhatóság az elsőfokú határozatát – amelyben az...

Bővebben

Ez lenne Trump adóterve

Nagy várakozás előzte meg a szeptember utolsó hetében közzétett amerikai adóreform csomagot, amely – legalábbis az ígéretek szerint – alapjaiban szabná újra az Egyesült Államok lényegében évtizedek óta változatlan adórendszerét. A reform az új elnök egyik legfontosabb kampányígérete volt, a reform részletei ugyanakkor nehézkesen és talán a vártnál lassabban formálódtak az utóbbi hónapokban. A most közzétett dokumentum pedig még mindig messze van a végleges jogszabály-tervezettől, az inkább csak a várható reformok koncepcióját mutatja be. A koncepció egy „Amerika-barát”, igazságos és egységes adórendszer vízióját vetíti előre. Magyar szemmel olvasva a tervezett változásokat, különösen érdekes a párhuzam a most bejelentett tervek...

Bővebben

Megváltoztak a pénzmosás megelőzésével kapcsolatos előírások

2017. június 26-án hatályba lépett az új a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.). A törvény a korábbihoz képest új, és szélesebb körű kötelezettségeket ró a hatálya alá tartozó szolgáltatókra, többek közt a hitelintézetekre, ügyvédekre, és adótanácsadókra (így az OrienTax-re is). Az alábbiakban összefoglaljuk az új törvény által támasztott követelményeket, amelyek teljesítéséhez a szolgáltatóknak az ügyfelek együttműködésére is szükségük van. Azoknál az üzleti kapcsolatoknál, amelyek 2017. június 26-át követően jönnek létre, az új szabályok szerint kell elvégezni az ügyfelek azonosítását. A már meglévő ügyfelek esetében a szolgáltatóknak 2019. június 26-ig kell...

Bővebben

Így hajtaná be a köztartozásokat a NAV 2018-tól

A Nemzetgazdasági Minisztérium a tegnapi nap során elérhetővé és véleményezhetővé tette honlapján az adóhatósági végrehajtás szabályait tartalmazó törvényjavaslat tervezetét, amellyel megismerhetővé vált – az adóigazgatási rendtartásról („Air.”) és az adózás rendjéről („Art.”) szóló törvényjavaslatok tervezetei mellett – az adóigazgatási reform utolsó darabja is. Az alábbiakban a tervezet legszélesebb adózói kört érintő szabályaiból válogattunk. A tervezet alapján az állami adó- és vámhatóság („NAV”) az állam általános végrehajtási szervévé válna. Ebből a szempontból a NAV feladatát három típusú köztartozás behajtása érinti: i) egyrészt az általa nyilvántartott adó- és vámtartozások behajtása, ii) másrészt a különböző ágazati törvények által rá delegált, adók módjára...

Bővebben