Kategória: Transzferár szolgáltatások

Elérhető a Country-by-Country jelentés teljesítésére szolgáló nyomtatvány

Az adóhatóság közzétette a honlapján azt a nyomtatványt, amelyen a Country-by-Country (CbC) jelentést teljesíteniük kell az érintett multinacionális vállalatcsoportoknak (a kapcsolódó előírásokról itt és itt írtunk korábban). Az általános szabályok alapján a nyomtatványt azon magyar adóügyi illetőségű társaságoknak kell elkészíteni és benyújtani a magyar adóhatósághoz, amelyek a kapcsolódó törvényi meghatározás értelmében végső anyavállalatnak minősülnek, vagy a CbC jelentéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése szempontjából végső anyavállalatként kerültek kijelölésre a vállalatcsoport által. Ezekben az esetekben a nyomtatványt első alkalommal a multinacionális vállalatcsoport 2016. január 1-jén vagy azt követően kezdődő pénzügyi évére vonatkozóan kell kitölteni, és az adott pénzügyi év utolsó napját követő...

Bővebben

Megjelent az új transzferár rendelet tervezete

A Nemzetgazdasági Minisztérium az elmúlt napokban közzétette a transzferár nyilvántartási kötelezettséggel kapcsolatos új rendelet tervezetét (a dokumentum tervezetet szeptember 5-ig lehet véleményezni). Az új NGM rendelet a jelenleg hatályos (és többször módosított) 22/2009-es PM rendeletet váltaná fel. A jogszabálytervezet alapján az egyik legfontosabb változás az lenne (ahogyan arra a BEPS csomag alapján számítani lehetett), hogy a jelenlegi szabályok alapján készítendő transzferár nyilvántartást egy jóval összetettebb és sokkal több információt tartalmazó dokumentáció váltaná fel. Emellett a hatályos transzferár dokumentációs előírások több ponton is módosulnának, szigorodnának.  Fő- és helyi dokumentum A transzferár dokumentáció felépítését és tartalmát tekintve a jogszabály tervezet gyakorlatilag...

Bővebben

Ezekkel az országokkal cserél majd információt a NAV

Korábbi hírlevelünkben már megírtuk, hogy az Országgyűlés megszavazta az országonkénti jelentéssel (Country-by-Country reporting) kapcsolatos törvénymódosítást. Ehhez kapcsolódóan még 2017. júniusa során elfogadásra került egy külön törvény az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes hatóságok közötti multilaterális megállapodás kihirdetéséről. A törvény egyrészt tartalmazza a megállapodás angol és magyar nyelvű szövegét. Másrészt a jogszabályban felsorolásra kerülnek azok az országok, melyekkel Magyarország – a már meglévő megállapodások/szerződéses országok mellett – automatikus információcserét kíván folytatni. Ezek az országok a következők: Argentína Ausztrália Bermuda Brazília Chile Costa Rica Curaçao Dél-afrikai Köztársaság Gabon Georgia Guernsey India Indonézia Izland Izrael Japán Jersey Kanada Korea Kínai Népköztársaság Liechtenstein...

Bővebben

Elfogadásra került az országonkénti jelentést tartalmazó törvényjavaslat

Az Országgyűlés apróbb jogtechnikai módosításokat követően 2017. május 3-án megszavazta az országonkénti jelentéssel (Country-by-Country reporting) kapcsolatos törvénymódosítást. A módosítás a kihirdetést követő 16. napon lép hatályba (cikkünk megírásakor a törvény kihirdetése még nem történt meg). Ahogyan arról korábban beszámoltunk, az országonkénti jelentés szabályainak megfelelően az adatszolgáltatást első alkalommal a 2016. január 1-jén vagy azt követően kezdődő pénzügyi év utolsó napját követő 12 hónapon belül kell teljesítenie az érintett társaságoknak a magyar adóhatóság felé. Az országonkénti jelentéstételi kötelezettséget előíró 2016/881/EU tanácsi irányelvet legkésőbb 2017. június 4-ig kell implementálnia Magyarországnak, amely jelen helyzet szerint...

Bővebben

Várható változások a magyar transzferár szabályozásban

A közeljövőben előreláthatólag több ponton is változik a hazai transzferár dokumentációs és kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség az OECD által közzétett ún. anti-BEPS (Base Erosion & Profit Shifting) jelentés 13. akcióterve alapján. A módosítások célja (összhangban a BEPS csomagban megfogalmazott céllal), hogy megszűntesse (vagy legalábbis csökkentse) a multinacionális vállalatcsoportok és az adóhatóság közötti információs szakadékot. Ezen cél elérése érdekében egyrészt a magyar szabályozásba is átültetésre kerülne az ún. Country-by-Country (CbC) jelentés (amely lényegében az adatok koordinált módon és országonkénti lejelentését szabályozná), másrészt várhatóan a TP rendelet közös nyilvántartásra (master file és local file) vonatkozó szabályai is átdolgozásra kerülnének. Jelen hírlevelünkben ezeket...

Bővebben
  • 1
  • 2