Kategória: EU/BEPS

Az eddigi legjelentősebb reform előtt áll az általános forgalmi adó

Körvonalazódni látszanak az eddigi legátfogóbb Európai Uniós áfa-rendszert érintő reform lehetséges irányai: a most közzétett tervek szerint az Európai Bizottság egy egyszerűbb és egységesebb rendszer kiépítését támogatná.  Az EU jelenlegi hozzáadottértékadó (héa)-rendszere több ok miatt is megérett az átfogó átalakítása. A jelenlegi szabályozás mellett egyrészt kiemelkedően magasak a kis- és középvállalatok-, illetve a határokon átnyúló szolgáltatást folytató vállalatok adminisztrációs terhei, másrészt a jelenlegi rendszer nem alkalmas az áfacsalások hatékony megakadályozására. Az egyik legjelentősebb újítás az lenne, hogy az áfacsalások megelőzése érdekében a határon átnyúló termékértékesítéseken is fel kellene számítani az áfát (ugyanúgy, ahogyan a belföldön megvalósuló ügyleteknél), azonban a...

Bővebben

Bővülő automatikus információcsere az OECD országokkal

Az adóhatóságok közötti nemzetközi információcserében érintett országok és adatok köre tovább bővülne az Aktv. tervezett változtatásai alapján. Az uniós tagállamok vonatkozásában 2017. január 1-től bevezetetthez hasonló automatikus információcsere lépne érvénybe 2018. január 1-től az OECD tagállamok irányában is a feltételes adómegállapításra, valamint a szokásos piaci ár megállapítására vonatkozó határozatokban foglalt egyes adatokra. Az új szabályozás az információcserére vonatkozó nemzetközi kötelezettségvállalás és az OECD BEPS projektjének 5. akciópontja alapján válik szükségessé. Ennek értelmében a magyar hatóság az OECD tagállamok hatóságai részére automatikusan adatot szolgáltatna a 2017. december 31-e után kiadott-, módosított- vagy meghosszabbított-, az adó feltételes megállapítására-, valamint a szokásos piaci...

Bővebben

Döntött az Európai Bíróság a Lombard Lízing-ügyben

Az Európai Unió Bírósága október közepén hirdetett ítéletet a Lombard Lízing-ügyben, amelyben a magyar adóhatósággal ellentétes álláspontot alakított ki. A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezett a az Európai Bíróságnál a Lombard Ingatlan Lízing Zrt. és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal között folyamatban lévő per során. A bíróság végül október 12-én hozta meg a döntését. A tényállás A Lombard a törlesztőrészletek részleges nemfizetése miatt mondott fel bizonyos zártvégű pénzügyi lízingszerződéseket, majd a felmondást követően a lízingtárgyakat is visszavette. Ezután helyesbítő számlát bocsátott ki, és a soron következő áfa bevallásaiban vette figyelembe a korrigált számlákat, így csökkentve...

Bővebben

Automatikus adatcsere az adóparadicsomokkal

Egy sor karibi szigettel és két európai szigetállammal szüntetné meg a 2005 óta élő kétoldalú megállapodást Magyarország, miután a jól ismert adóparadicsomok csatlakoztak az OECD keretei között kidolgozott pénzügyi adatcsere megállapodáshoz. Egyebek mellett ez derül ki a most Parlament elé kerülő törvényjavaslatból. Az Európához tartozó Csatorna-szigetek és a Man-sziget, illetve négy ún. társult karibi sziget (Brit Virgin-szigetek, Kajmán-szigetek, Montserrat, valamint Turks és Caicos-szigetek) már korábban csatlakoztak az OECD-n belül létrejött, pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló multilaterális megállapodáshoz (CRS), amelyet Magyarországon 2015-ben hirdettek ki. Ennek következtében azonban feleslegessé váltak az olyan kétoldalú egyezmények, amelyek egyebek mellett a megtakarításokból...

Bővebben

A Country-by-Country jelentéssel összefüggésben frissült a változásbejelentő nyomtatvány

Az országonkénti jelentéssel érintett multinacionális vállalatcsoportok magyar tagvállalatainak immár lehetőségük van teljesíteni a végső anyavállalatra vonatkozó bejelentési kötelezettségüket. Az adóhatóság ugyanis 2017. október 13-án frissítette az általános bejelentő és változásbejelentő adatlapot e tekintetben. Korábban beszámoltunk róla, hogy az országonkénti jelentés elkészítésére és benyújtására kötelezett tagvállalat személyétől függetlenül minden érintett magyar tagvállalatot adatszolgáltatási kötelezettség terhel a végső anyavállalat vagy az adatszolgáltatásra kötelezett csoporttag adatait illetően. Ezt a bejelentési kötelezettséget (hasonlóan a Contry-by-Country jelentéshez) először a multinacionális vállaltcsoport 2016. január 1-jén vagy azt követően kezdődő adatszolgáltatási pénzügyi évének utolsó napját követő 12 hónapon belül kell teljesíteni. Amennyiben tehát a magyar adóügyi...

Bővebben