Kategória: ÁFA

Az eddigi legjelentősebb reform előtt áll az általános forgalmi adó

Körvonalazódni látszanak az eddigi legátfogóbb Európai Uniós áfa-rendszert érintő reform lehetséges irányai: a most közzétett tervek szerint az Európai Bizottság egy egyszerűbb és egységesebb rendszer kiépítését támogatná.  Az EU jelenlegi hozzáadottértékadó (héa)-rendszere több ok miatt is megérett az átfogó átalakítása. A jelenlegi szabályozás mellett egyrészt kiemelkedően magasak a kis- és középvállalatok-, illetve a határokon átnyúló szolgáltatást folytató vállalatok adminisztrációs terhei, másrészt a jelenlegi rendszer nem alkalmas az áfacsalások hatékony megakadályozására. Az egyik legjelentősebb újítás az lenne, hogy az áfacsalások megelőzése érdekében a határon átnyúló termékértékesítéseken is fel kellene számítani az áfát (ugyanúgy, ahogyan a belföldön megvalósuló ügyleteknél), azonban a...

Bővebben

Döntött az Európai Bíróság a Lombard Lízing-ügyben

Az Európai Unió Bírósága október közepén hirdetett ítéletet a Lombard Lízing-ügyben, amelyben a magyar adóhatósággal ellentétes álláspontot alakított ki. A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezett a az Európai Bíróságnál a Lombard Ingatlan Lízing Zrt. és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal között folyamatban lévő per során. A bíróság végül október 12-én hozta meg a döntését. A tényállás A Lombard a törlesztőrészletek részleges nemfizetése miatt mondott fel bizonyos zártvégű pénzügyi lízingszerződéseket, majd a felmondást követően a lízingtárgyakat is visszavette. Ezután helyesbítő számlát bocsátott ki, és a soron következő áfa bevallásaiban vette figyelembe a korrigált számlákat, így csökkentve...

Bővebben

Késedelmi kamat – Újabb magyar áfa-szabályozás, amely nincs összhangban az uniós joggal

Az Európai Bíróság nemrégiben újabb ítéletet hozott egy magyar ügy kapcsán (C‑254/16. sz. Glencore-ügy), melyben megállapította, hogy ellentétes az Uniós áfa-irányelvvel és az adósemlegesség elvével az a magyar szabályozás, amely alapján nem jár késedelmi kamat az adózónak, ha az ÁFA visszaigénylésével kapcsolatos adóhatósági ellenőrzés során az ellenőrzés akadályozása miatt mulasztási bírsággal sújtották, függetlenül attól a körülménytől, hogy az adóhatóság esetleg mennyiben volt oka az ellenőrzés elhúzódásának. A Glencore-ügyben érintett ÁFA ellenőrzés idején és jelenleg is hatályos magyar szabályozás szerint, amennyiben az ÁFA kiutalási igény jogosságának ellenőrzését az adóhatóság a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül megkezdte, és az ellenőrzés...

Bővebben

Megjelent az online számlázásról szóló módosító rendelet tervezete

Ahogy arról korábban beszámoltunk, 2018. július 1-jétől lép hatályba a 100 ezer forintot meghaladó összegű áthárított áfát tartalmazó számlák adatairól történő valós idejű adatszolgáltatási kötelezettség. Ehhez kapcsolódóan 2017. június 27-én felkerült a Kormány honlapjára az adatszolgáltatás részletszabályait tartalmazó rendelet tervezete. A tervezet alapján a következő részletszabályokkal egészülne ki a kapcsolódó szabályozás: A számlázó programban kiállított számlákról (ideértve a sztornó és módosító számlát is) elektronikus úton adatot kell szolgáltatni az állami adó- és vámhatóság részére. A tervezet értelmében az adatszolgáltatásnak legalább az Áfa tv. szerinti kötelező adattartalomra kellene kiterjednie. A jogszabálytervezet részletesen meghatározná azt az xsd adatstruktúrát, amelyben a számlákról az adatszolgáltatást...

Bővebben

Áfa és Jövedéki adó

ÁFA A korábban meghirdetett áfa csökkentési terveknek megfelelően 2018. január 1-jétől 27%-ról 5%-ra csökkenne a fogyasztási célú halak áfa kulcsa, illetve 18 %-ról 5 %-ra csökkenne az internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozó áfa kulcs. A törvényjavaslat egyértelműsíti, hogy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény szerinti hálózati szolgáltatás nem minősül internet-hozzáférési szolgáltatásnak, így arra a kedvezményes áfa kulcs nem vonatkozna. (A tavalyi évben már elfogadott törvénymódosítás értelmében 2018-tól az éttermi szolgáltatások adókulcsa a jelenlegi 18 %-ról szintén 5% -ra csökken). Az áfa kulcs csökkentések esetében szokásos módon most is átmeneti szabályok biztosítanák, hogy az adóalanyok az új adókulcsokat először azokra...

Bővebben