Kategória: Társasági adókedvezmény

Nyilvánosak a TAO támogatást nyújtó szervezetek adatai – döntött a Fővárosi Ítélőtábla

A Fővárosi Ítélőtáblán 2017. március 21-én egy meglehetősen nagy port kavart és immár jogerős döntés született a Tao. támogatásokkal összefüggő adatok nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban. A döntés értelmében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, és a Nemzetgazdasági Minisztérium kötelesek adatokat szolgáltatni 2011. július 1-jétől, vagyis a Tao. látvány-csapatsport-támogatás rendszerének indulásától kezdve 2016. június 30-ig bezárólag arra vonatkozólag, hogy mely támogatásban részesülő szervezetek, az egyes támogatási időszakokban, mely támogatóktól és pontosan mekkora összegű támogatásban részesültek. A pert a Transparency International indította közérdekű adatigénylés céljából. Az adatigénylés lényege az volt, hogy egészen konkrétan megismerhessék mely szervezeteket mely cégek támogatták, akik a támogatásukért cserében adókedvezményt...

Bővebben

TAO rendelkezések elutasítása: jogszabálysértő gyakorlat a NAV részéről

A 2016. decemberi feltöltési időszakot követően több adózó is azzal szembesült, hogy az adóhatóság a társasági adóval kapcsolatos rendelkezéseket érvénytelennek minősítette és megtagadta a felajánlott összegek elutalását a kedvezményezett részére arra való hivatkozással, hogy az adózóknak 2016. december 20-án, azaz a rendelkező nyilatkozatok megtételének időpontjában 100.000 Ft-ot meghaladó, végrehajtható és nettó módon számított adótartozásuk volt. Az elutasító határozatokban közös pont volt, hogy az adóhatóság minden esetben az esedékességig (tehát december20. éjfélig) meg nem fizetett adót már a rendelkezés időpontjában (december 20-a napközben) is késedelmes adótartozásnak tekintette, amelynek következtében az adózó rendelkező nyilatkozatait érvénytelennek tekintették. A fenti eljárás egyértelműen jogszabálysértő,...

Bővebben

Bizottsági jóváhagyás a magyar sporttámogatási rendszerre

Az Európai Bizottság (Bizottság) újabb hat évvel meghosszabbította a 2011 óta működő sporttámogatási rendszerre vonatkozó jóváhagyását. A sport támogatása az Európai Unió alapszerződésében is elismert cél. E szerint „az Unió a sport sajátos természetére, az önkéntes részvételen alapuló szerkezeti sajátosságaira, valamint a társadalomban és a nevelésben betöltött szerepére tekintettel hozzájárul az európai sport előmozdításához.” A Bizottság még 2011-ben adott 2017. június 30-ig tartó jóváhagyást a társasági adótörvény (Tao. tv.) szerinti látványcsapatsport-támogatási rendszerre. A magyar támogatási rendszerrel kapcsolatban a Bizottság eredeti döntésében megállapította, hogy az az adományozó vállalkozásoknak, valamint a kedvezményezett sportszervezeteknek nem szelektív előnyöket nyújtó általános adóintézkedés és így...

Bővebben

Decemberi adóváltozások

Az idei év meglehetősen rendhagyó lett adótörvények módosítása szempontjából. Az elmúlt években már megszokhattuk, hogy adótörvények egynél többször változnak egy évben, de arra még nem igazán volt példa, hogy ezt mindjárt három ütemben tegyék. És ha ez se lett volna elég, 2016. december 12-én a Kormány külön törvény formájában benyújtott egy adóamnesztia javaslatot is, amelyet december 13-án gyorsított eljárásban el is fogadott az Országgyűlés. Utóbbi nagyon hasonlít a 2012-ben egyszer már bevezetett amnesztia szabályozásra, azzal a különbséggel, hogy ezúttal az ellenőrzött külföldi társaság koncepcióját is teljesen újraírták. Az alábbiakban két blokkban foglaltuk össze a változásokat, elsőként a „versenyképességi adócsomagként”...

Bővebben