Kategória: TAO kedvezmény

Módosultak a fejlesztési adókedvezmény szabályai

2017. december 13-án kihirdették a fejlesztési adókedvezmény szabályait tartalmazó 165/2014. (VII.17.) Kormányrendelet módosításait. 2018. január 1-től változnak a kedvezmény igénybevételének, a kérelem/bejelentés benyújtásának, a jelenérték kiszámításának szabályai, valamint módosulnak a beruházási korlátozások. A fejlesztési adókedvezmény igénybevétele Az adókedvezmény továbbra is csak változatlan tényállás esetén vehető igénybe. A 2017. december 14-étől hatályos szabályok szerint tényállásváltozásnak minősül, ha az adózó megváltoztatja a bejelentésben/kérelemben megjelölt települést. Nem vehető igénybe adókedvezmény, ha az adózó nem a bejelentésben/kérelemben megjelölt településen helyezi üzembe a támogatott beruházást. Utóbbival kapcsolatban fontos kiemelni, hogy a módosított szabályok értelmében akkor is igénybe vehető az adókedvezmény – azaz nem minősül...

Bővebben

Adókedvezmény a start-up vállalkozásokba befektető cégeknek

2017. december 9-én lép hatályba az a kormányrendelet, amely a start-up vállalkozásokba befektető cégek adókedvezményeinek részletszabályait tartalmazza. A rendelet alapján a start-up-nak és a start-up-ba befektető vállalkozásoknak is nyilvántartásba kell vetetnie magát a nyilvántartás vezetésére kijelölt Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál (SZTNH). A jogszabály megalkotása igencsak időszerű volt, ugyanis ez az adókedvezmény-típus a társasági adótörvényben már 2017. január 1-je óta hatályos. A részletszabályokról ez idáig csak egy tervezet jelent meg. A 2017. november 9-ei Magyar Közlönyben kihirdetett jogszabály nem tartalmaz jelentős újításokat, a jogalkotó alapvetően a jogszabály szerkezetét módosította, illetve apróbb „finomhangolások” és pontosítások történtek a szövegezésben. A nyilvántartásba vétel...

Bővebben

Hatályba lépett az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményével kapcsolatos rendelet

Mint korábban már beszámoltunk róla, 2017. január 1-jével hatályba léptek a társasági adótörvényben az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményét megteremtő előírások. A kedvezmény egyes részletszabályai azonban eddig nem voltak ismertek.  2017. július 5-ével azonban hatályba lépett a részletszabályokat tartalmazó „energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményének végrehajtási szabályairól” szóló kormányrendelet. A 2017. január 1-jével elfogadott társasági adó szabályok már tartalmazták az adókedvezménnyel kapcsolatos főbb előírásokat. Így például ismert volt, hogy az adókedvezmény mértéke nem haladhatja meg beruházásonként (az összes állami támogatással együttesen) a jelenértéken elszámolható költségek 30%-át (kisvállalkozások esetén 20 százalékponttal, középvállalkozásoknál 10 százalékponttal növelhető ez az arány), de legfeljebb a...

Bővebben

Nyilvánosak a TAO támogatást nyújtó szervezetek adatai – döntött a Fővárosi Ítélőtábla

A Fővárosi Ítélőtáblán 2017. március 21-én egy meglehetősen nagy port kavart és immár jogerős döntés született a Tao. támogatásokkal összefüggő adatok nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban. A döntés értelmében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, és a Nemzetgazdasági Minisztérium kötelesek adatokat szolgáltatni 2011. július 1-jétől, vagyis a Tao. látvány-csapatsport-támogatás rendszerének indulásától kezdve 2016. június 30-ig bezárólag arra vonatkozólag, hogy mely támogatásban részesülő szervezetek, az egyes támogatási időszakokban, mely támogatóktól és pontosan mekkora összegű támogatásban részesültek. A pert a Transparency International indította közérdekű adatigénylés céljából. Az adatigénylés lényege az volt, hogy egészen konkrétan megismerhessék mely szervezeteket mely cégek támogatták, akik a támogatásukért cserében adókedvezményt...

Bővebben

TAO rendelkezések elutasítása: jogszabálysértő gyakorlat a NAV részéről

A 2016. decemberi feltöltési időszakot követően több adózó is azzal szembesült, hogy az adóhatóság a társasági adóval kapcsolatos rendelkezéseket érvénytelennek minősítette és megtagadta a felajánlott összegek elutalását a kedvezményezett részére arra való hivatkozással, hogy az adózóknak 2016. december 20-án, azaz a rendelkező nyilatkozatok megtételének időpontjában 100.000 Ft-ot meghaladó, végrehajtható és nettó módon számított adótartozásuk volt. Az elutasító határozatokban közös pont volt, hogy az adóhatóság minden esetben az esedékességig (tehát december20. éjfélig) meg nem fizetett adót már a rendelkezés időpontjában (december 20-a napközben) is késedelmes adótartozásnak tekintette, amelynek következtében az adózó rendelkező nyilatkozatait érvénytelennek tekintették. A fenti eljárás egyértelműen jogszabálysértő,...

Bővebben