Általános Forgalmi Adó

Az általános forgalmi adó kiemelt szerepet játszik az adórendszerben, a költségvetés adóbevételeinek legnagyobb része, közel egyharmada az áfa bevételekből származik. Ezzel összhangban az adóhatóság is kiemelt figyelmet fordít ennek az adónemnek az ellenőrzésére, a megállapítások  több, mint 80%-a az áfához kapcsolódik. Az adókockázatok minimalizálása érdekében ezért az adózók oldalán is nélkülözhetetlen, hogy nagy hangsúlyt fektessenek az áfa kötelezettségek teljesítésére, a tranzakciók helyes áfa kezelésére és az adóhatósági ellenőrzésekre történő felkészülésre. Ez nem csak azért támaszt jelentős kihívásokat az adózók részére, mert a szabályozás rengeteg bizonytalanságot hordoz magában, hanem azért is mert a szabályok értelmezésekor, alkalmazásakor figyelemmel kell lenni az Európai Unió közös hozzáadottérték-adó rendszerének elveire és előírásaira is. További nehézséget okoz, hogy az utóbbi években számos módosulás történt az áfa szabályozásban (mind belföldi mind EU-s kezdeményezés eredményeként), pl. a szolgáltatások teljesítési helye, a számla és számlázó rendszer követelményei, nemzetközi tranzakciók, elektronikus számlázás/ megőrzés, fordított adózás területén. Emellett, a növekvő mértékű áfa csalások visszaszorítása érdekében az adóhatóság évről évre szigorúbb és részletesebb jelentési és dokumentációs követelményeket támaszt.  Az ezeknek való megfelelés, az időben történő alkalmazkodás gyakran lehetetlen a kellő információ vagy a szükséges kapacitás hiányában.

Szolgáltatásainkkal igyekszünk elősegíteni az áfa szabályok helyes gyakorlati alkalmazását, a magyarországi és EU-s szabályozás változásainak megfelelő követését és ezáltal az áfa kockázatok beazonosítását, valamint az áfa szempontból legoptimálisabb konstrukciók kialakítását.

Szolgáltatásaink

 • Határon átnyúló tranzakciók áfa következményeinek meghatározása
 • Speciális ügyletek (pl. láncügyletek, vevői készlet, saját áru külföldre mozgatása, bizományosi konstrukciók, bérmunka, közvetített szolgáltatások, tooling ügyletek, üzletágátadás, garancia ügyek, engedmények, rendezvények, fiókteleppel/telephellyel folytatott ügyletek) áfa kezelésének meghatározása
 • A kellő körültekintés követelményeinek való megfelelés vizsgálata adómentesség és áfa levonási jog érvényesíthetősége érdekében, dokumentáció ellenőrzése, belső szabályzat kidolgozása
 • Számlázással, a számlázási szoftverrel, elektronikus számlázással kapcsolatos tanácsadás
 • Külföldi vállalkozások magyarországi áfa kötelezettségeinek megállapítása, áfa regisztráció, áfa visszaigénylés bonyolítása, áfa telephely keletkezésének vizsgálata
 • Ingatlanhoz kapcsolódó ügyletek áfa következményeinek vizsgálata (fordított adózás alkalmazhatósága, részfizetések kezelése, teljesítési hely meghatározása)
 • Áfa szempontú átvilágítás: a kockázatok és a megtakarítási lehetőségek kiszűrése az áfa rendszer tranzakció és/vagy dokumentum alapú vizsgálatával
 • Áfa bevallások ellenőrzése, segítségnyújtás önellenőrzések végrehajtásában
 • Az ügyfél képviselete, segítségnyújtás az adóvizsgálatok, kiutalás előtti ellenőrzések során
 • A fenti témákhoz kapcsolódó EU-s jogesetek értelmezése, alkalmazhatóságának vizsgálata
 • Eseti tanácsadás

kapcsolatfelvétel

lépjen velünk kapcsolatba!

kapcsolatfelvétel

lépjen velünk kapcsolatba!